2023.1.5

>LITTERARIA PRAGENSIA 2023 (33) 65

Dáimh le hAlbain?: Depictions of Scotland in Twentieth-Century Irish-Language Prose

Caoimhe Nic Lochlainn

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

This article examines depictions of Scotland in twentieth-century Irishlanguage prose across a range of genres: fiction, (auto)biography, travel writing, translations, and children’s literature. References to Ireland’s closest neighbour are diverse: Séamus Ó Grianna’s oeuvre frequently referred to Scotland as a place of hard labour; “Beirt Shiubhlóirí” wrote a travelogue in the 1930s of their hiking trip around Scotland; there are unexpected references to the Isle of Skye in Tomás Mac Aodh Bhuí’s translation of Enid Blyton’s The Secret Mountain, which is set in Africa; while the prolific Cathal Ó Sándair had his famous detective, Réics Carló, finally visit Scotland in the 1980s. This essay examines to what extent these texts and authors depict an affinity with the language and culture of Scotland, and how this affinity is portrayed and, in some cases, contended. Where available, editorial advice and attitudes to these depictions of Scotland are also considered, as well as contemporary reviews of the texts.

 KEYWORDS (en)

Séamus Ó Grianna, Cathal Ó Sándair, Scottish Gaelic, Irish language, biography, travel writing, teen fiction

 DOI

https://doi.org/10.14712/2571452X.2022.65.5

 ARCHIVAL SOURCES

Ó Sándair, Cathal. “Réics Carló in Albain.” Ó Sándair family private collection.

File A124. “Ivanhoe.” An Gúm collection. The National Archives of Ireland.

File N630. “Cuairt ar Albain.” An Gúm collection. The National Archives of Ireland.

File N1094. “Oileán na Sceilimise.” An Gúm collection. The National Archives of Ireland.

File N1666. “Bean Ruadh de Dhálach.” An Gúm collection. The National Archives of Ireland.

File N1954. “Eachtraí an Mháilligh in Albain.” An Gúm collection. The National Archives of Ireland.

File N2014. “Réics Carló ar Oileán Mhanann.” An Gúm collection. The National Archives of Ireland.

File N2050. “Réics Carló i dTír an Dragain Dheirg.” An Gúm collection. The National Archives of Ireland.

File N2065. “Réics Carló in Albain.” An Gúm collection. The National Archives of Ireland. NB File missing.

 OTHER SOURCES

Adams, Róisín. “Baile Átha Cliath Abú! Cathal Ó Sándair agus an Suíomh Uirbeach i Litríocht Ghaeilge na nÓg.” In Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg, edited by Róisín Adams, Claire Dunne, and Caoimhe Nic Lochlainn, 135-56. Dublin: LeabhairCOMHAR, 2014.

“Beirt Shiubhlóirí.” Cuairt ar Albain. Dublin: Oifig an tSoláthair, 1947.

Blyton, Enid. Eachtra san Afraic. Translated by Tomás Mac Aodh Bhuí. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta, 1994.

Cowan, Edward J. and Lizanne Henderson. “The Last of the Witches? The Survival of Scottish Witch Belief.” In The Scottish Witch-hunt in Context, edited by Julian Goodare, 198-217. Manchester: Manchester University Press, 2002.

Doherty, Ronan, Brian Ó Conchubhair, and Philip O’Leary, ed. Úrscéalta na Gaeilge. An Spidéal: Cló Iar-Chonnacht, 2017.

Mac Gabhann, Micí. Rotha Mór an tSaoil. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta, 1996.

MacGill-Eain, Somhairle. Dàin do Eimhir. Glasgow: William Maclellan, 1943.

Mac Grianna, Seosamh. Mo Bhealach Féin agus Dá mBíodh Ruball ar an Éan. Dublin: Oifig an tSoláthair, 1940.

McLeod, Wilson. Divided Gaels: Gaelic Cultural Identities in Scotland and Ireland c.1200-c.1650. Oxford: Oxford University Press, 2004.

McLeod, Wilson. “Foilsiú, Míniú agus Aistriú Gaeilge na hAlban in Éirinn.” COMHARTaighde 6 (2020). DOI: https://doi.org/10.18669/ct.2020.04.

Munro, Neil. Iain Áluinn. Translated by Seán Tóibín. Dublin: Oifig an tSoláthair, 1931.

na gCopaleen, Myles. An Béal Bocht. Cork: Mercier Press, 1964 [1941].

Nic Congáil, Ríona and Máirín Nic Eoin. “Writing in Irish, 1900-2013.” In A History of Modern Irish Women’s Literature, edited by Heather Ingman and Clíona Ó Gallchoir, 334-64. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Nic Lochlainn, Caoimhe. “Tarts and Treacle, Roast Potatoes and Buttermilk: Domestication in Irish- Language Translations of Children’s Literature.” In Children’s Literature on the Move: Nations, Translations, Migrations, edited by Nora Maguire and Beth Rodgers, 73-86. Dublin: Four Courts Press, 2013.

Nic Lochlainn, Sorcha. “Staidéar Comparáideach ar Ghnéithe d’Amhráin na

Gaeilge in Éirinn agus in Albain.” PhD diss., Queen’s University Belfast, 2011.

Nicolson, Alexander. Gaelic Proverbs. Edinburgh: MacLachlan and Stewart, 1882.

Ní Dheirg, Íosold. Eachtra an Mháilligh i dTír Laoisigh. Dublin: Oifig an tSoláthair, 1973.

Ní Dheirg, Íosold. Eachtra an Mháilligh in Albain. Dublin: Foilseacháin Náisiúnta Teoranta, 1982.

Ní Dheirg, Íosold. Eachtra Róise. Dublin: Coiscéim, 1993.

Ní Mhurchú, Éibhlín. Siúlach Scéalach. Dublin: Cló Grianréime, 1968.

Ó Baoighill, Pádraig. Ceann Tíre / Earraghàidheal: Ár gComharsanaigh Gaelacha. Dublin: Coiscéim, 2003.

Ó Domhnaill, Eoghan. Scéal Hiúdaí Sheáinín. Dublin: Oifig an tSoláthair, 1940.

Ó Domhnaill, Niall. Foclóir Gaeilge-Béarla. Dublin: An Gúm, 1977.

Ó Domhnaill, Niall. Na Glúnta Rosannacha. Dublin: Oifig an tSoláthair, 1952.

Ó Grianna, Séamus. Bean Ruadh de Dhálach. Dublin: Oifig an tSoláthair, 1966.

Ó Grianna, Séamus. Nuair a Bhí mé Óg. Dublin and Cork: Cló Mercier. 1979.

Ó Grianna, Séamus. Rann na Feirste. Dublin: An Press Náisiúnta, [1943].

O’Leary, Philip. Gaelic Prose in the Irish Free State: 1922-1939. Dublin: University College Dublin Press, 2004.

Runrig, “Fuaim a Bhlair.” Track 4 on Recovery. CD. Ridge, 1981.

“Síol Chlann Uisnigh.” Irish Examiner, 12 June 1958.

Titley, Alan. An tÚrscéal Gaeilge. Dublin: An Clóchomhar Tta, 1991.

Thompson, Carl. Travel Writing: The New Critical Idiom. New York: Routledge, 2011.

Tóibín, Seán. Oileán an Anró. Dublin: Sáirséal agus Dill, 1958.

Ua Cnáimhsí, Pádraig. Róise Rua. Dublin: Sáirséal Ó Marcaigh, 1988.

Uí Laighléis, Gearóidín. Gallán an Ghúim. Dublin: Coiscéim, 2017.